Spotkajmy się! STARTER 2016

Spotkajmy się! STARTER 2016

Zapraszamy na spotkanie dla koordynatorów projektów dofinansowanych w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży.

Celem spotkania jest zapoznanie uczestników z obowiązkami wynikającymi z umowy pomiędzy Funduszem a beneficjentem. Podczas spotkania omówiona zostanie umowa finansowa,  raport końcowy oraz inne ważne w realizacji projektów informacje.

Termin i miejsce

Spotkanie odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2016 r. (sobota) w godzinach 10:30 – 17:00.
W załączniku przedstawiamy program spotkania.  

Spotkanie odbędzie w Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy, Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, ul. Koszykowa 26/28.

http://www.koszykowa.pl/

Uczestnictwo     

Do uczestnictwa w spotkaniu zapraszamy koordynatorów projektów dofinansowanych przez Fundusz w 2016 roku.  W spotkaniu może uczestniczyć jedna osoba z organizacji. Jeżeli koordynator nie może wziąć udziału w spotkaniu powinien wyznaczyć osobę, która zna projekt
i jest w stanie go zastąpić.

Uczestnicy zobowiązani są do wzięcia udziału w całości spotkania.

Dodatkowo jest możliwość, aby na spotkanie przyjechała druga osoba z organizacji np. księgowa, jednak Fundusz pokryje tylko część wydatków.

O kosztach można przeczytać poniżej.

Zgłoszenia

Zgłoszenia należy dokonać za pomocą formularza on-line do 12 kwietnia 2016.

Bardzo prosimy aby osoby, które rezygnują ze spotkania wysłały nam informacje mailową na adres plf@frse.org.pl.

Koszty

Fundusz pokrywa koszty uczestnictwa, wyżywienia, materiałów, a także refunduje koszty podróży na podstawie biletów kolejowych na przejazd w wagonach 2 klasy lub biletów autobusowych tylko koordynatorowi projektu. Bilety komunikacji miejskiej w Warszawie oraz taksówki nie są objęte refundacją. W przypadku dojazdu samochodem refundujemy koszty podróży do wysokości biletów kolejowych 2 klasy, na trasie przejazdu samochodu do miejsca docelowego szkolenia. Więcej informacji podczas szkolenia.

Osobom, które mieszkają w dużej odległości od Warszawy i mają utrudniony dojazd na spotkanie, możemy zaproponować nocleg z piątku na sobotę, w  pokoju dwuosobowym. Prośby przedstawione w formularzu zgłoszeniowym będziemy rozpatrywać indywidualnie. Osoby, które chcą skorzystać z noclegu prosimy o jak najszybsze wypełnienie zgłoszenia on-line. Nocleg może być tylko zaproponowany koordynatorowi, nie dodatkowej osobie.

Istnieje możliwość uczestnictwa w spotkaniu drugiej osobie z organizacji Fundusz z zastrzeżeniem, że Fundusz pokrywa tylko koszty wyżywienia i materiałów. Fundusz nie pokrywa kosztów noclegu i nie zwraca kosztów podróży.


Masz pytanie?