Raporty końcowe z projektów

Raporty końcowe z projektów

Każdy z beneficjentów ma obowiązek wysłać raport końcowy ze zrealizowanego działania. Raporty są dostępne w systemie www.online.frse.org.pl.

Raport należy wypełnić elektronicznie, wydrukowac i podpisać. Dodatkowo należy załączyć listę uczestników, dokumentacje elektroniczną oraz materiały upowszechniające (po 1 sztuce).

Dokument musi zostać złożony w okreslonym w umowie terminie.

LITWA

Masz pytanie?