Polsko-litewski konkurs wniosków na rok 2019 OTWARTY! - czekamy do 31 stycznia 2019 r.

Polsko-litewski konkurs wniosków na rok 2019 OTWARTY! - czekamy do 31 stycznia 2019 r.

Konkurs wniosków 2018

Jeżeli chcesz zrealizować w 2019 roku polsko-litewski projekt młodzieżowy, zapraszamy do składania wniosków. W ramach Funduszu można realizować projekty takie jak wymiany młodzieżowe, szkolenia, seminaria, wizyty studyjne, spotkania, konnferencje lub projekty informacyjne. 

Celem projektów jest zachęcenie młodzieży i osób pracujących z młodzieżą do wspólnych działań, które pozwolą na wzajemne zbliżenie się, odkrywanie wspólnych korzeni, przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii oraz we współczesnych relacjach.

Kto może złożyć wniosek?

Wnioski składać mogą organizacje, których działalność skierowana jest do młodzieży – mogą być to organizacje pozarządowe, instytucje oświatowe i publiczne (wnioskodawcami nie mogą być jednak podmioty komercyjne). Oprócz młodzieży uczestnikami projektów mogą być również osoby pracujące z tą grupą wiekową. Polskie organizacje będą występować o uzyskanie wsparcia finansowego do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji,  a litewskie – do Departamentu ds. Młodzieży przy Ministerstwie Opieki Socjalnej i Pracy na Litwie.

Projekty 2019

Co roku Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży ogłasza konkurs na dofinansowanie najciekawszych projektów młodzieżowych, których celem jest budowanie polsko-litewskiej przyjaźni.

W roku 2019 priorytety Funduszu to:

  • Promowanie dialogu na rzecz współpracy kulturalnej, propagowanie tolerancji, otwartości, lepszego zrozumienia i poznania się pomiędzy młodzieżą polską i litewską.
  • Promowanie współpracy na rzecz rozwoju młodzieżowej przedsiębiorczości społecznej.
  • Promowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, szczególnie w kontekście upamiętnienia setnej rocznicy odzyskania niepodległości lub 450. rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej.
  • Promowanie zainteresowania wydarzeniami z najnowszej historii obu krajów oraz ich analizy:
    • 25-lecia Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewska o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy;
    •  15-lecia członkowstwa Polski i Litwy w Unii Europejskiej.

W ostatnim priorytecie należy wybrać jeden z dwóch obszarów tematycznych.

Projekt składany w ramach konkursu wniosków, musi opierać się na jednym wybranym przez wnioskodawcę priorytecie.

Zmiany 

W konkursie wniosków 2019 wprowadzono zmiany finansowe. Zmiany dotyczą formatu 2 projektów młodzieżowych. Komitet Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży zrezygnował z konieczności wkładu własnego w tym formacie projektów.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad finansowych dostępne są na stronie w zakładce Zasady finansowe.

Realizacja projektów

Projekty, które otrzymają dofinansowanie w ramach konkursu 2019 muszą zostać zrealizowane pomiędzy 1 kwietnia, a 31 października. Szczegółowe informacje dotyczące zasad i warunków realizacji projektów w 2019 r. są dostępne w zakładce Zasady formalne.

Termin składania wniosków:

Wnioski można składać do 31 stycznia 2019 r. godz. 23:59
Wyniki konkursu będą znane w marcu 2019.

Każdy projekt powinien zostać złożony w systemie www.online.frse.org.pl wraz ze wszystkimi załącznikami.

Zasady konkursu

Zasady formalne »

Zasady jakościowe »

Zasady finansowe »

Dokumenty »

LITWA

Masz pytanie?