Otrzymaliście dofinansowanie...i co dalej?

Otrzymaliście dofinansowanie...i co dalej?

W ciągu najbliższych 14 dni beneficjenci, którzy otrzymali dofinansowanie (decyzje pozytywne i warunkowe) znajdą w swoim systemie online.frse.org.pl (zakładka projekty) decyzje Komitetu, w której podamy wszelkie informacje potrzebne do podpisania umowy.

Zawartość decyzji

Decyzja zawiera szereg potrzebnych informacji związanych nie tylko z punktacją, ale wymogami jakie stawia Fundusz, aby móc podpisać umowę, a w następstwie wypłacić Wam środki finansowe. W decyzji szukaj:

Informacji o punktacji;

Informacji na temat warunku dofinansowania (jeżeli decyzja Komitetu jest warunkowa);

Informacji na temat dokumentów lub innych uzupełnień związanych z podpisaniem umowy.

Pierwsze decyzje

Ponieważ kilka organizacji rozpoczyna realizację działań już w najbliższych tygodniach, w pierwszej kolejności decyzje oraz inne informacje otrzymają właśnie te organizacje. Prosimy o cierpliwość.

Realizacja projektu, a brak umowy i środków finansowych

Może zdarzyć się tak, że organizacje powinny rozpocząć już swoje działania, a nie mają podpisanej umowy i wypłaconych środków finansowych. Co zatem robić? Jeżeli posiadacie decyzje Komitetu (jest ona wiążąca) oraz własne środki finansowe, możecie założyć pieniądze i realizować działania. Umowa zostanie podpisana na okres wskazany we wniosku i wypłacone środki pokryją założoną kwotę. 

Jeżeli jednak nie chcecie ryzykować lub nie macie środków finansowych, możecie przesłać do nas pismo i przesunąć datę realizacji projektu (po uprzednim kontakcie z organizacją partnerską).

Więcej informacji można znaleźć w najczęściej zadawanych pytaniach.


Masz pytanie?