Nabór wniosków w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży na rok 2018 otwarty!

Nabór wniosków w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży na rok 2018 otwarty!

Jeżeli chcesz zrealizować w 2018 roku polsko-ukraińskie projekty młodzieżowe, zapraszamy do składania wniosków. To już trzecia edycja konkursu, dzięki któremu można realizować projekty takie jak wymiany młodzieżowe, seminaria, spotkania (w tym szkolenia) oraz projekty informacyjne. Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieżowej zaprasza!

Celem projektów jest zachęcenie młodzieży i osób pracujących z młodzieżą do wspólnych działań, które pozwolą na wzajemne zbliżenie się, odkrywanie wspólnych korzeni, przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii oraz we współczesnych relacjach.

Kto może złożyć wniosek?

Wnioski składać mogą organizacje, których działalność skierowana jest do młodzieży – mogą być to organizacje pozarządowe, instytucje oświatowe i publiczne (wnioskodawcami nie mogą być jednak podmioty komercyjne). Oprócz młodzieży uczestnikami projektów mogą być również osoby pracujące z tą grupą wiekową. Polskie organizacje będą występować o uzyskanie wsparcia finansowego do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji,  a ukraińskie – do Ministerstwa Młodzieży i Sportu Ukrainy.

Priorytety

Każdego roku określane będą priorytety, które wraz z celami ogólnymi Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży, będą określać specyfikę tematów podejmowanych w projektach. W tym roku priorytetami są: 

  • wzmacnianie dialogu międzykulturowego poprzez budowanie postaw otwartości i zrozumienia wśród młodych osób;
  • nabywanie kompetencji niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym;
  • wzmacnianie współpracy i wymiana doświadczeń w zakresie edukacji technicznej i branżowej;
  • wspieranie aktywnych postaw obywatelskich wśród młodzieży, w tym promocja  przedsiębiorczości i wolontariatu;
  • odkrywanie wspólnych korzeni, przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii oraz we współczesnych relacjach.

Realizacja projektów

Projekty, które otrzymają dofinansowanie w ramach konkursu 2018 muszą zostać zrealizowane pomiędzy 1 czerwca, a 31 października.

Wnioski można składać do 16 marca 2018 r.

Na dofinansowanie projektów przewidziano 3 800 000 zł.

Wszystkie informacje oraz szczegółowe zasady na temat konkursu znajdziesz w dziale Wnioski

 


Masz pytanie?