Lista uczestników

Lista uczestników

W tym roku obowiązuję elektroniczna lista uczestników, która musi zostać wypełniona w systemie www.online.frse.org.pl, następnie wygenerowana, wydrukowana i podpisana przez wszystkich uczestników.

Warto pamiętać, aby listę do systemu wprowadzić przed wymianą lub w jej pierwszych dniach, tak aby na spokojnie mógł ją podpisać każdy z uczestników, w tym opiekunowie. Na liście należy także odznaczyć uczestników wizyty przygotowawczej (jeżeli odbyła się). Pamiętajcie, że na wizytę przygotowawczą mogą jechac maksymalnie 4 osoby, dwóch opiekunów i 2 liderów młodzieżowych. 


Masz pytanie?