Księga znaku – czyli jak używać logotyp Rady

Księga znaku – czyli jak używać logotyp Rady

Jest nam niezmiernie miło zaprezentować logotyp Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. Każdy z projektów dofinansowanych przez Radę, a w szczególności materiały, które powstały podczas projektu, powinny być oznakowane.

W dziale Dokumenty znajdują się logotypy w wersji:

  • polska
  • ukraińska
  • wspólna (polska)

Zachęcamy do korzystania z wersji wspólnej. Każda wersja logotypu jest dostępna w formatach jpg. i eps., w wersjach kolorowo i monochromatyczna (jednokolorowa).

Obowiązki beneficjenta

Zgodnie z umową beneficjent ma obowiązek informować o źródle finansowania projektu. Projekt i jego materiały powinny być czytelnie oznakowane w formie informacji pisemnej i logotypu Rady. Więcej informacji oraz przykłady można znaleźć na ostatnich strona księgi znaku. 

Jednocześnie na wszystkich materiałach pisanych, wydawniczych (druki, blogi internetowe itp.) beneficjent obowiązkowo zamieści klauzule wydawniczą o poniższej treści: „Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji nie odpowiada za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.”

Księga znaku

Informacje na temat tego jak korzystać z logotypu, na jakim tle go używać lub jak łączyć z klauzulą informacyjną i wydawniczą, znajdziecie w księdze znaku. 

Niedozwolone użycie logotypu

  • używanie logotypu bez informacji o źródle finansowania. Obok logotypu zawsze powinna się pojawić informacja "Projekt został sfinansowany ze środków...;
  • używanie logotypu na papierach firmowych, wizytówkach beneficjentów;
  • używanie logotypu jako zdjęcie profilowe lub tło na Facebooku oraz w innych mediach społecznościowych);
  • używanie logotypu niezgodnie z księgo znaku.

Należy pamiętać, iż logotyp tylko informuję o źródle dofinansowania. Organizatorami i realizatorami projektów są beneficjenci, a nie Rada. 

 

Wszelkie materiały i logotypy można znaleźć w dziale Dokumenty. 

 

UKRAINA

Masz pytanie?