Krótkie podsumowanie naboru wniosków

Krótkie podsumowanie naboru wniosków

Przedstawiamy krótkie podsumowanie liczbowe naboru wniosków do Funduszu w roku 2016. Obecnie trwa ewaluacja wniosków, a już w połowie marca będą znane jej wyniki.

W sumie do Polskiej Narodowej Instytucji Zarządzającej Funduszem wpłynęło 78 wniosków, głównie w formacie 1. (wymiany młodzieżowe). Głównie organizacjami zgłaszającymi wniosku było organizacje pozarządowe (33), a także szkoły (29). Wśród najbardziej aktywnych województw w składaniu wniosków, należy wspomnieć o województwach lubelskim i śląskim, z kolei najbardziej aktywnym miastem jest Lublin. W 2016 roku większośc zgłoszonych projektów odbędzie się w Polsce.

 

Załączniki


Masz pytanie?