Jakie projekty można realizować w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży

Jakie projekty można realizować w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży

W ramach konkursu wniosków można realizować rózne formy projektu. Do wyboru mamy cztery formy: wymiana młodziezowa, semiarium przygotowawcze i kontaktowe, spotkania młodzieżowe oraz projekty informacyjno-promocyjne. Czym róznią się te wydarzenia? Jak je realizować?

W ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży ogłasza się konkurs na rok 2017, w ramach którego można dofinansować projekty:

  • wymiana młodzieżowa - spotkanie, którego celem jest wymiana myśli, idei, zainteresowań, realizowane poprzez różnorodne, spójne i logiczne metody edukacji pozaformalnej. Projekt może być realizowany na terenie jednego z Państw (należy wybrać Polskę albo Ukrainę) i w swoim założeniu nie zawiera rewizyty;
  • seminaria przygotowawcze i kontaktowe - spotkanie, którego celem jest poznanie nowej organizacji partnerskiej oraz wspólne przygotowanie pomysłów i założeń kolejnych projektów młodzieżowych. Projekt może być realizowany na terenie jednego z Państw (należy wybrać Polskę albo Ukrainę) i w swoim założeniu nie zawiera rewizyty;
  • spotkania młodzieżowe - spotkanie, którego celem jest organizacja wybranego wydarzenia (festiwal, konferencja, warsztaty, koncert itp.). Projekt może być realizowany na terenie obu Państw, w dwóch różnych terminach w okresie 1 czerwca - 31 października (każdy termin musi być zgodny z zasadami szczegółowymi konkursu);
  • projekty informacyjno-promocyjne (projekty informacyjne, promujące i upowszechniające dobre praktyki, publikacje) - celem projektu jest stworzenie produktu promocyjno-informacyjnego na temat współpracy Polski i Ukrainy. Projekt może być realizowany na terenie obu Państw, w dwóch różnych terminach w okresie 1 czerwca - 31 października (każdy termin musi być zgodny z zasadami szczegółowymi konkursu).

 

Zasady formalne

Zasady jakościowe

Zasady finansowe

Dokumenty

Złóż wniosek

UKRAINA

Masz pytanie?