Dodatkowe spotkanie informacyjne Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży

Dodatkowe spotkanie informacyjne Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży

Ze względu na duże zainteresowanie spotkaniem informacyjnym w Warszawie, zdecydowaliśmy się przeprowadzić dla Państwa dodatkowe szkolenie.

TERMINY I MIEJSCA SPOTKAŃ

22 lutego 2018 r., w godzinach 10:00 – 15:30, siedziba Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa (XII piętro).

1 marca 2018 r., w godzinach 9:00 – 14:00, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego ul. Kard.Wyszyńskiego 1 w Białymstoku (sala 115).

7 marca 2018 r., w godzinach 10:00 – 15:30, siedziba Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa (XII piętro).

KOSZTY

Koszty materiałów informacyjnych oraz lunch pokrywa Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży. Koszty podróży pokrywają uczestnicy.

ZGŁOSZENIA

Należy wypełnić formularz on-line. 

Formularz zgłoszeniowy Warszawa  22.02.2018 (brak wolnych miejsc)

Formularz zgłoszeniowy Białystok

Formularz zgłoszeniowy Warszawa nr. II

 

Termin zgłoszeń na spotkanie w Warszawie upływa 18 lutego 2018 r.

Termin zgłoszeń na spotkanie w Białymstoku upływa 25 lutego 2018 r.

Termin zgłoszeń na spotkanie w Warszawie nr. II upływa 1 marca 2018 r.

 

Po wypełnieniu formularza, każdy otrzyma maila z informacją na temat zakwalifikowania się. Rada zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia uczestnika na spotkanie,
w przypadku gdy liczba uczestników zostanie przekroczona, a uczestnik brał wcześniej udział w szkoleniach Rady. Uczestnik zostanie o tym poinformowany mailowo. 

We wszystkich sprawach dotyczących szkolenia prosimy pisać na adres bilateralne@frse.org.pl.


Masz pytanie?