Co czytać, żeby wiedzieć więcej

Co czytać, żeby wiedzieć więcej

Tworząc projekt na konkurs wniosków należy pamiętać o zasadach jakościowych planowanych przedsięwzięć. Warto zajrzeć do publikacji wydanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji oraz Komisję Europejską, które w doskonały sposób przedstawiają takie tematy, jak m.in.: edukacja międzykulturowa, edukacja pozaformalna, aktywne uczestnictwo młodzieży, równe partnerstwo, a także propozycje ciekawych metod pracy oraz gier.

Publikacje Polsko-Litewskiego Funduszu Młodzieży

„Jakość, a nie jakoś” »   - o polsko-litewskich projektach (przygotowanie, zasady jakościowe, metody pracy)

"Budować przyjaźń" »  - o sukcesach polsko-litewskich projektów

Raporty z działań Funduszu »  - przykłady projektów dofinansowanych

Pakiet Pozaformalnej Akademii Jakości Projektów

Publikacje opisujące proces organizacji projektów młodzieżowych oraz pracy metodą projektu, wzbogacone przykładami gier i zabaw.

"Uczestnictwo młodzieży” »

"Edukacja międzykultorowa" »

"Analiza potrzeb" »

"Ewaluacja w pracy metodą projektu" »

"Od kreatywności do innowacji" »

"Wspieraj młodzież coachingowo" »

"Współpraca z mediami a tworzenie wizerunku organizacji" »

Pakiet T-Kit

Publikacje wydane przez Radę Europy dotyczące zarządzania projektami młodzieżowymi, z licznymi przykładami metod pracy podczas wymiany, a także gier i zabaw.

"Uczenie się międzykulturowe" »

"Integracja społeczna" »

"W budowie...obywatelstwo, młodzież i Europa" »

"Zarządzanie projektem" »

"Ewaluacja edukacyjne w pracy z młodzieżą" »

"Zarządzanie organizacją" »

"Zasadnicze elementy szkolenia" »

Gry i metody

"Gry i zabawy" »

Energizery - 41 pomysłów na dobry początek »

"Edukacja międzykulturowa - metody pracy podczas wymiany" »

 

 

 


Masz pytanie?