Co czytać, żeby więcej wiedzieć

Co czytać, żeby więcej wiedzieć

Tworząc projekt na konkurs wniosków należy pamiętać o zasadach jakościowych planowanych przedsięwzięć. Polecamy zajrzeć do publikacji wydawanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji  oraz Komisję Europejską.

W doskonały sposób przedstawiają między innymi takie tematy jak: edukacja międzykulturowa, edukacja pozaformalna, aktywne uczestnictwo młodzieży, równe partnerstwo.  Publikacje te są także skarbnicą ciekawych metod oraz gier.

 

Publikacje Polsko-Litewskiego Funduszu Młodzieży

 

„Jakość, a nie jakoś” »   - o polsko-litewskich projektach (przygotowanie, zasady jakościowe, metody)

"Budować przyjaźń" »  - o sukcesach polsko-litewskich projektów

Raporty z działań Funduszu »  - przykłady dofinansowanych projektów

Pakiet Pozaformalnej Akademii Jakości Projektów

Publikacje odnoszące się do organizacji projektów młodzieżowych. Bogate w wiedzę, ale także liczne przykłady metod, gier i zabaw.

"Uczestnictwo młodzieży” »

"Edukacja międzykultorowa" »

"Analiza potrzeb" »

"Ewaluacja w pracy metodą projektu" »

"Od kreatywności do innowacji" »

"Wspieraj młodzież coachingowo" »

"Współpraca z mediami a tworzenie wizerunku organizacji" »

Pakiet T-Kit

Publikacje wydane przez Radę Europy nawiązujące do projektów młodzieżowych. Obszerne informacje oraz liczne przykłady metod, gier i zabaw.

"Uczenie się międzykulturowe" »

"Integracja społeczna" »

"W budowie...obywatelstwo, młodzież i Europa" »

"Zarządzanie projektem" »

"Ewaluacja edukacyjne w pracy z młodzieżą" »

"Zarządzanie organizacją" »

"Zasadnicze elementy szkolenia" »

Gry i metody

"Gry i zabawy" »

Energizery - 41 pomysłów na dobry początek »

"Edukacja międzykulturowa - metody pracy podczas wymiany" »

 

Dodatkowo, polecamy publikację wydaną w ramach pierwszej edycji Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży:

"Udana wymiana"

Załączniki

  • Binary Data

Masz pytanie?